Author Archives: baotrinhanh

Bảo Trì – Sửa chữa điện lạnh tại Căn hộ anh Thuần – chung cư Krista – Q2

Bảo Trì Nhanh – baotrinhanh.com hiện đang bảo trì, sửa chữa điện lạnh cho gia đình anh thuần – chung cư krista – Q2 Các hạng mục yêu cầu xử lý :Máy lạnh chạy ,chảy nước thấm tường.             Hãy liên hệ với chúng tôi Bảo Trì Nhanh – baotrinhanh.com: […]