Hoàn thành hạng mục bảo trì hệ lavabo tại CGV Aeon Bình Dương

Bảo trì, cải tạo hệ thống lavabo tại CGV Aeon Bình Dương

Dự án: Bảo Trì Rạp chiếu phim CGV AEON Bình Dương

Hạng mục: Cải tạo hệ thống lavabo

Thời gian: 11/11/2020 – 20/11/2020

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những phản hồi của khách hàng để cải tiến từng ngày nhằm phục vụ Khách Hàng tốt nhất.