Thi công bảo trì hệ thống hội nghị truyền hình văn Phòng Castrol

Dự án: Bảo Trì Văn Phòng Castrol

Hạng mục: hệ thống hội nghị truyền hình

Thời gian: 13/06/2020 – 15/06/2020

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những phản hồi của khách hàng để cải tiến từng ngày nhằm phục vụ Khách Hàng tốt nhất.