Thư cảm ơn từ Castrol BP dành cho sự nổ lực phục vụ khách hàng của baotrinhanh.com

Làm việc với đam mê và nhận được sự hài lòng của khách hàng là điều tuyệt vời nhất.

Xin chân thành cảm ơn khách hàng CASTROL – một thương hiệu dầu nhớt hàng đầu thế giới đã tin tưởng và giao nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa, vệ sinh các hạng mục tại văn phòng ở Times Square cho BẢO TRÌ NHANH.

 Văn phòng rộng 1000m2 với các tiêu chí SẠCH, ĐẸP, TIỆN NGHI và đầy đủ các tiêu chuẩn hiện đại sẽ là nơi mà nhân viên có thể làm việc đạt năng suất cao nhất.

 Thi công hạng mục: Bảo trì trọn gói, cải tạo văn phòng.

 Hãy để BẢO TRÌ NHANH “chăm sóc” cho văn phòng của bạn. Gọi ngay cho chúng tôi theo hotline: 0902776131 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑢𝑠 𝑖𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝑠.

𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑓𝑜𝑟 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑓 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑖𝑠 𝑎 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑. 𝑊𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑑 𝐵𝑎𝑜 𝑇𝑟𝑖 𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑖𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒.

𝑇ℎ𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒 ℎ𝑎𝑠 𝑎𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 1000𝑚2 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐶𝐿𝐸𝐴𝑁 – 𝐵𝐸𝐴𝑈𝑇𝐼𝐹𝑈𝐿 – 𝑀𝑂𝐷𝐸𝑅𝑁 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒, 𝑖𝑡 𝑤𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑒𝑙𝑝 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛 𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑖𝑔ℎ𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦.

𝐶𝑎𝑙𝑙 𝐵𝑎𝑜 𝑇𝑟𝑖 𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑎 0902776131 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦, 𝑤𝑒 𝑤𝑖𝑙𝑙 “𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑓” 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những phản hồi của khách hàng để cải tiến từng ngày nhằm phục vụ Khách Hàng tốt nhất.

One thought on “Thư cảm ơn từ Castrol BP dành cho sự nổ lực phục vụ khách hàng của baotrinhanh.com

  1. Pingback: cash keno

Comments are closed.